Jubilejný Klubový spravodajca 2014 - spravodajca zasielaný v tlačenej forme všetkým

   našim členom (autori: výbor klubu)

 

Klubové pasenie Turany 2012 - uverejnené v časopise PES a MAČKA 11/2012

  autor Patrik Bobák, foto: Peter Suvák)

 

Špeciálna výstava kólií a šeltií v Košiciach - uverejnené v časopise Kynologická revue

   09/2012 (autor Mgr. Jana Brossmannová, foto: uvedené v článku)

 

Klubová výstava kólií a šeltií v Hurbanove - uverejnené v časopise Kynologická revue

   06/2012 (autor MVDr. Miroslav Petrík, foto: uvedené v článku)

 

Klubový spravodaj 2010 - spravodaj zasielaný v tlačenej forme všetkým našim členom

   (autori: výbor a členovia klubu)

 

Stredoeurópsky pohár - uverejnené v časopise Kynologická revue 7/2010

   (autor MUDr. Michaela Petríková, foto: uvedené v článku)

 

Stredoeurópsky pohár / výsledky - uverejnené v časopise Kynologická revue 7/2010

   (foto: Ing. Peter Suvák, Zuzana Halajová)

 

TOP PES 2009 - uverejnené v časopise Kynologická revue 7/2010

   (autor MVDr. Stanislava Zubrická, foto: uvedené na konci článku)

 

TOP PES 2008 + Špeciálna výstava 09 - uverejnené v časopise Kynologická revue 10/2009

   (autor MVDr. Stanislava Zubrická, foto: uvedené v článku)

 

40 rokov Slovenského KCHKŠ - uverejnené v časopise Kynologická revue 05/2009

   (autor MVDr. Stanislava Zubrická, foto: uvedené na konci článku)

 

Dysplázia sietnice a anomália očí u plemená kólia - uverejnené v časopise Infovet 1/2008

   (autor Doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.)

 

Európska výstava Budapešť - uverejnené v časopise Kynologická revue 12/2008

   (autor Jozef Šuster, foto: Ing. Peter Suvák )

 

13. špeciálna výstava kólií a šeltií - uverejnené v časopise Kynologická revue 11/2008

   (autor MVDr. Stanislava Zubrická, foto: uvedené na konci článku )

 

13. špeciálna výstava kólií a šeltií - uverejnené v časopise Pes a mačka 9/2008

   (autor MVDr. Stanislava Zubrická, foto: Ing. Peter Suvák )

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008