Členský poplatok

 

● Ročný členský poplatok treba každoročne uhrádzať tak, aby do 31.januára (pozor zmena !!!)  bol pripísaný na klubovom účte. 2542719051 / 0200 (VÚB banka), v popise transakcie uveďte Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte: 02.. Po tomto termíne odvádzame za každého člena platbu na ÚKK. Kto do tohto dátumu platbu nezrealizuje, stráca členstvo v KCHKŠ, v prípade že oň má i naďalej záujem, platí zvýšenú sadzbu, ako nový člen a jeho prijatie prejednáva Výbor klubu (stanovy klubu, druhá hlava,čl.5).

 

Aktuálny zoznam členov klubu CHKŠ na rok 2021

 

 

 

VYSVETLIVKY: Stály člen, * Mimoriadny člen

Nový člen (r. 2021), Čestný člen

 

 

...ste členom klubu na rok 2021 a nenašli ste sa v zozname ?

Možno došlo k chybe pri identifikácií Vašej platby. Napíšte nám email.

 

 

č. meno poznámka plemeno