Klub chovateľov kólií a šeltií

Krosnianska 55

040 22 Košice

Slovensko

 

 

 

Vytvorenie prvého klubu združujúceho chovateľov a milovníkov kólii sa uskutočnilo 4.10.1947 v Prahe v hoteli Metropol – Zlatá Husa, kde sa sformoval „Klub chovatelů skotských ovčákú collií“ s pôsobnosťou v rámci celého Československa. V roku 1960 sa klub rozširuje aj o chovateľov šeltií.

 

Pre slovenských chovateľov kólií a šeltií je veľmi dôležitý rok 1969, kedy v súvislosti so vznikom Česko-slovenskej federácie sa celoštátne pôsobiaci klub delí na českú a slovenskú vetvu a tak vzniká „Klub chovateľov kólií a šeltií“. Postupne sa na prechodnú dobu rozširuje o chovateľov velškorgi a bearded collií.

 

Medzinárodnú akceptáciu pod Medzinárodnou kynologickou federáciou získavajú slovenskí chovatelia kólií a šeltií 9. augusta 1997, kedy na ustanovujúcej schôdzi v Nitre – Dolných Krškanoch (v knižnici bývalej Biovety Nitra) vznikol „Slovenský kólia klub SKJ - FCI“. Týmto dátumom sa začínajú písať nové dejiny nášho klubu. Od 1.1.2005 sa klub vracia k pôvodnému názvu z roku 1969 a mení sa na Klub chovateľov kólií a šeltií SKJ - FCI, avšak tento krát už aj pod zastrešením Medzinárodnej kynologickej federácie FCI.

 

Klub počas svojej existencie viackrát menil názov, sídlo, či zastrešenie, no vždy združoval ľudí so snahou o šľachtenie a rozvoj pod sebou združujúcich plemien. V súčasnosti má klub jednu z najmenej početných členských základní vo svojej histórii, no verme, že je to len prechodná záležitosť. Opäť citeľný mierne zvyšujúci sa záujem o naše plemená nám k tomu dáva nádej.

 

 

Ak sa chcete stať členom klubu, pošlite vyplnenú prihlášku. Potrebné je taktiež zaplatiť vstupný a členský poplatok (viď cenník). Každý člen bude oboznámený so stanovami a chovateľským poriadkom klubu.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu. Zasielať ju môžete poštou / e-mailom na adresu tajomníčky klubu (viď prihláška).

 

 

Všetky kontakty nájdete v sekcií výbor.

 

číslo účtu nášho klubu je:

2542719051 / 0200 (VÚB banka)

ê

IBAN: SK70 0200 0000 0025 4271 9051
SWIFT: SUBASKBX

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008