Tu si môžete prezrieť zápisnice z klubových členských schôdzí:

 

 

 

 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze v Lučenci z 29.08.2020

Zápisnica z výročnej členskej schôdze v Lučenci z 16.04.2016

Zápisnica z výročnej členskej schôdze v Hurbanove z 14.04.2012

Zápisnica z členskej schôdze v Hurbanove z 30.04.2011

Zápisnica z členskej schôdze v Nitre z 07.06.2009

Zápisnica z členskej schôdze v Hornom Kalníku z 20.09.2008
Zápisnica z členskej schôdze v Cíferi z 14.06.2008

Zápisnica z členskej schôdze v Trenčíne-Nozdrkovce z 10.06.2006

Zápisnica z členskej schôdze v Hornom Kalníku z 02.10.2004

Zápisnica z členskej schôdze v Trenčíne-Nozdrkovce z 15.05.2004

Správa z členskej schôdze z 12.10. 2002

Správa zo schôdze výboru klubu z 22.06.2002 konanej na Jahodníku

Správa zo schôdze výboru klubu z 09.03. 2002 konanej v Trenčíne

Správa z výročnej členskej schôdze z 07.10.2001 konanej na Jahodníku

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008