Hovorí sa "krása nie je všetko" - a pri živom tvorovi to platí dvojnásobne. Veď čo by bol krásny pes bez zdravia? Zdravie vášho miláčika závisí vo veľkej miere aj od vás. Uistite sa, že váš pes má všetky potrebné očkovania a vyšetrenia. Pravidelne ho pozorujte a sledujte a pri každom náznaku, že niečo nie je v poriadku, nezdráhajte sa kontaktovať svojho veterinárneho lekára. Nezabúdajte, že správna prevencia je polovica úspechu!

 

V chove čistokrvných psov má nezastupiteľnú úlohu vyšetrovanie na možné dedičné ochorenia. Selektovaním postihnutých jedincov je možné aspoň znížiť pravdepodobnosť ich výskytu v populácii. V chove kólií a šeltií venujú seriózni chovatelia zvýšenú pozornosť oftalmologickému vyšetreniu na možné dedičné ochorenia očí a tiež posúdeniu RTG snímkov na dyspláziu bedrových kĺbov, u šeltií aj na luxáciu pately. Aby tieto vyšetrenia mali zmysel, musia byť vykonávané u veterinárnych špecialistov s vybavením, odbornými znalosťami a skúsenosťami. Preto náš klub akceptuje len vyšetrenia absolvované u klubom doporučených špecialistov:

 

Posudzovatelia pre oftalmologické vyšetrenie (ESVO veterinárni lekári):

 

MVDr. Miroslav Faga – FG Vet s.r.o., Zavarská 11, 917 01 Trnava, Tel: 033/5501609

MVDr. Pavol Zubrický – Veterinárna poliklinika Althea, Dolnočermánska 23, Nitra, Tel.: 0907 237 889

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD - Veterinárna klinika Slon, Kalinčiakova 8, Košice, tel.: 0948 975 948

 

Posudzovatelia  DBK a luxácie pately (veterinárni lekári s európskou skúškou posudzovateľov):

 

MVDr. Miroslav Petrík - Veterinárna ambulancia Tábor, K Amfiteátru 8, Prešov, tel.: 0905 341 107

MVDr. Norbert Roth - Veterinárna ambulancia Animal Plus, Športová 76, Dunajská Streda, tel: 031/551 70 47

MVDr. Juraj Chorvát - Veterinárna klinika, Záturčianska 1, Martin, tel.: 043/427 76 68

 

 

Kólie ani šeltie nepatria k plemenám, ktoré by boli preťažené dedičnými ochoreniami. Avšak len poznaním „nepriateľa“ je možné vykonávať v chove dobré rozhodnutia. Preto Vám do pozornosti dávame články s možnými ochoreniami, ktorým pri našich plemenách je potrebné dávať patričnú pozornosť:

 

- Ochorenia očí u kólií a šeltií

- Dysplázia bedrového kĺbu

- Luxácia pately

- Kryptorchizmus psov

- MDR1 defekt

- Familiárna dermatomyozitída

 

Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť aj na

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008