Klub každoročne usporadúva pre svojich členov aspoň dve výstavy: Klubovú výstavu kólií a šeltií a Špeciálnu výstavu kólií a šeltií.

 

Na oboch výstavách môžu psy získať tituly ako CAJC, CAC, BOB, BIS, Víťaz klubovej / špeciálnej vystavy či iné... Výstava pokračuje súťažami ako Dieťa a pes, Najkrajší pár a Najkrajšia chovateľská skupina. Po ukončení súťaží sa môže konať členská schôdza, uchovňovanie jedincov, prípadne vyhodnocovanie súťaží TOP PES a Najúspešnejšia chovateľská stanica...

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za výhry na klubových výstavách môže KCHKŠ udeliť špeciálne tituly:

 

Klubový šampión - 3x CAC/CC získané na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHKŠ, od 15 mesiacov veku.

Klubový Junior šampión - 2 x CAJC/JCC + 1 CAC/CC získané na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHKŠ,

   z toho jeden titul CAJC alebo CAC môže byť nahradený 1 CAJC alebo CAC z NV, celoštátnej alebo

   medzinárodnej výstavy do veku 24 mesiacov.

Klubový Veterán šampión - 3x V1 získané v triede veteránov na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHKŠ

   od 8 rokov.

 

Kto splní podmienky pre udelenie titulu "klubový šampión", "klubový Junior šampión" alebo "klubový Veterán šampión" má právo obdržať od klubu oficiálny diplom. Pre jeho získanie je potrebné zaslať e-mail J. Brossmannovej - členke výboru, ktorá je za jeho vydávanie zodpovedná. Zašlite prosím:

- údaje o psovi (meno, plemeno, majiteľ, dátum narodenia a zápisné číslo)

- ocenenia z výstav organizovaných klubom, za ktoré mu prislúcha daný titul (dátum výstavy, trieda, ocenenie)

- diplom zasielame emailom. Poštou bude zaslaný iba na výslovné želanie.

 

Upozornenie: Tieto tituly sú udeľované len psom členov klubu.

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008