Klub chovateľov kólií a šeltií pre Vás v roku 2020 pripraví DVE KLUBOM ORGANIZOVANÉ VÝSTAVY. Budú posudzované renomovanými rozhodcami. Aprílová Klubová výstava, sa bude konať už tradične v mestskom parku v Lučenci a po jej skončení sa uskutoční výročná členská schôdza Október sa bude niesť v znamení Špeciálnej výstavy, po minuloročnom úspechu sme ešte aj tento rok zvolili jazdecký areál priamo v centre Košíc. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu na týchto akciách.
 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME / WE SINCERELY INVITE YOU:

 

 

,

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     SPECIAL CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 03.10.2020 v Košiciach. Will take place at 03.10.2020 in Košice

posudzovateľ / judge:  Vladimír Piskay (SR)

uzávierka / deadline: 25.09.2020

hl. organizátor / main organizator: Ing. Peter Suvák

 

 

propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

Facebook event

 

Mapa / map

Info mail

 

 

S hlbokým poľutovaním Vám chceme oznámiť, že z dôvodu vyššej moci (vzhľadom
k opatreniam prijatým UVZSR) bude naša výstava musieť byť ZRUŠENÁ.

Vaše prihlášky budú automaticky presunuté na ďalšiu klubovú výstavu (Lučenec 17.04.2021), alebo na vyžiadanie bude prihláška STORNOVANÁ a poplatky budú postupne vrátené.

Prosíme Vás aj o trpezlivosť a ústretovosť, organizácia takej výstavy je náročná a zložitá a takisto agenda ohľadom platieb. V prípade ak si želáte prihlášku STORNOVAŤ, kontaktujte ma na webmaster@koliaklub.sk

Veľmi nás to mrzí....ale v danej situácií nemáme žiadne východisko...

 

Informácie / information:

 

Výstava sa bude konať v jazdeckom areáli UVLF na Popradskej ulici v Košiciach. Výstavný kruh bude na kosenej trávnatej ploche. K dispozícii bude veľké parkovisko. Vystavovatelia budú mať k dispozícií trávnatú plochu na stany a venčenie. Druhá trávnatá plocha bude vyhradená pre špeciálne výstavy. V daný deň sa koná i špeciálna výstava Klubu chovateľov poľovných sliedičov. Ich výstava sa začína od 14:00.  Naša výstava bude prebiehať od 09:00-13:00. K dispozícií bude krytý altánok, bufet s jedlom a pitím. V tesnej blízkosti kruhov sa nachádza WC s vodou (voda i z vonkajšej strany-pre psíkov). Výstavná kancelária (registrácia, tlač a potvrdzovanie posudkov...) pri kruhoch. V areáli Vás prosíme o zbieranie exkrementov po svojich psíkoch. Potvrdenie o registrácií (prosím vytlačte si ho) nájdete v online systéme. Do systému ŠV 2020 sa preniesli aj prihlášky zo zrušenej KV 2020 - v prípade, ak si ich želáte stornovať, alebo zmeniť, ozvite sa.

 

 

Hlavný sponzor:

 

 

 

 

 

,

KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ

     CLUB SHOW OF COLLIE AND SHELTIE CLUB

 

...sa uskutoční 18.04.2020 v Lučenci. Will take place at 18.04.2020 in Lučenec.

posudzovatelia / judges:  Sophie Wray-Ramsden, UK - Kólie dlhosrsté / Collie Rough

                                              Cheryl Lockett, UK - Kólie krátkosrsté, šeltie / Collie Smooth, Sheltie

 

uzávierka / deadline: 05.04.2020

hl. organizátori / main organizators: MUDr. Rudolf Pokorný & MUDr. Alexandra Pokorná

 

 

propozície / propositions

online prihlasovanie / online entry

Facebook event

 

Mapa / map - parking

Info mail

 

 

!!!!!!!!!!!!! INFO !!!!!!!!!!!!!

 

Milí vystavovatelia,
vzhľadom na udalosti posledných dní pre Vás určite nebude žiadnym prekvapením tento oznam, že Klubová výstava 18.4.2020 je ZRUŠENÁ. Výstava sa presúva na NEURČITO, bude to závisieť od vývoja situácie ohľadom COVID-19. Nakoľko nevieme a či výstava nebude musieť byť až v jeseni, zatiaľ konkrétny dátum nebudeme uvádzať. Budeme Vás však informovať. Prihlášky v systéme sa presúvajú na iný termín, ak si ich však prajete stornovať, urobte tak v systéme a peniaze Vám vrátime. Ďakujeme za pochopenie.


Dear exhibitors,
due to latest news about COVID-19, we decided to CANCEL out Club show. We are not able to set an exact date for the clubshow. It would be early summer or autumn, but we don’t have specific date to announce yet. We’ll keep you informed. In case of moving the date of a show, all the entries will be moved to alternate date. If the date will not suit you, your entries will be cancelled and you’ll get full refund. Thank you for understanding.

 

Výstava sa bude konať v malebnom prostredí mestského parku Lučenec. Posudzovať sa bude

v 2 kruhoch súčasne (1. kólie dlhosrsté, 2. kólie krátkosrsté + šeltie) K dispozícií je priľahlá  reštaurácia Biela Labuť (WC, občerstvenie). Po skončení výstavy sa bude konať výročná členská schôdza. Výstavná kancelária (registrácia, tlač a potvrdzovanie posudkov...) pri kruhoch.

 

 

Hlavný sponzor:

 

 

 

 

 

© design by Š.Haško & Y.B. 2008