chovné sučky

 

 

 

KrYcIE psy

• ZLATÉ (dominantne & recesívne)

 

• ZLATÍ (dominantne & recesívne)

  Ace Love Fatranský sen

  nar. 08.01.2013, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Absolute Ace Fatranský sen
  nar. 14.06.2016, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Adelaide Fellow of Eternity

  nar. 12.08.2013, zlatá

  Amalie Lynmead Masterpiece
  nar. 21.10..2014, zlatý

  chovnosť 1.triedy

 

  Alsting Monsolana Mapira Ria
  nar. 20.07.2017, zlatá

  Aragorn Amnis Rhei

  nar. 01.05.2012, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Arienwen Famous Little Star
  nar. 23.11.2017, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Asan Fellow of Eternity

  nar. 12.08.2013, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Avonlea Ann Zelené tuje
  nar. 17.04.15, zlatá

  Arienwen British Gentleman
  nar. 30.06.2012, zlatý

  Althea Art Zelené tuje
  nar. 17.04.15, zlatá

  Ars Armandi Zelené tuje
  nar. 17.04.15, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Barden Bella Zelené tuje

  chovnosť 1.triedy

  nar. 17.01.2016, zlatá

  Belus Gibsonova púšť
  nar. 10.09.2014, zlatý

  Beauty Buterfly Zelené tuje
  nar. 17.01.2016, zlatá

  Big Bergon Zelené tuje
  nar. 17.01.2016, zlatý

  Bisaltes Gibsonova púšť
  nar. 10.09.2014, zlatá

  Bitias Gibsonova púšť
  nar. 10.09.2014, zlatý

  Blanche Fellow of Eternity
  nar. 19.04.2016, zlatá

  Celtic Coeur Amnis Rhei
 
nar. 02.04.2013, zlatý

  Caramel Kiss Fatranský sen
  nar. 10.01.2014, zlatá

  Cortez Challanger Amnis Rhei

  chovnosť 1.triedy

  nar. 02.04.2013, zlatý

  Carisma Cara Fellow of Eternity
  nar. 07.02.2017, zlatá

  Count Cowdy Ronna Bohemia

  nar. 08.06.2007, zlatý

  Cassandra Gibsonova púšť
  nar. 08.11.2015, zlatá

  Czech Made Ever After

  nar. 26.02.2008, zlatý

  Clarity Amnis Rhei
 
nar. 02.04.2013, zlatá

  Discovered Dream du Clos

  de Seawind, nar. 21.01.2008, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Coca Cola Amnis Rhei
 
nar. 02.04.2013, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Edwin Amnis Rhei

  nar. 06.03.2014, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Crystal Amnis Rhei
 
nar. 02.04.2013, zlatá

  Espresso Fellow of Eternity

  nar. 26.11.2017, zlatý

  Elissa Gibsonova púšť
 
nar. 06.08.2016 zlatá

  Harisson Fatranský sen

  nar. 26.03.2017, zlatý

  Feritte Fatranský sen
  nar. 11.02.2017, zlatá

  Havelock Fatranský sen

  nar. 26.03.2017, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Hello My Love Fatranský sen
  nar. 26.03.2017, zlatá

  Hold the Code Fantazija

  nar. 11.03.2008, zlatý

  Hennessy Fatranský sen
  nar. 26.03.2017, zlatá

  chovnosť 1.triedy

 Ijoki Gold Coll-Kony
  nar. 06.02.2011, zlatý

  Idaia Pardál z Asuanu
  nar. 05.05.2012, zlatá

  Indiana Jones Amnis Rhei

  nar. 02.06.2016, zlatý

  chovnosť 1.triedy

  Julzar Daisy Miss Daisy
  nar. 06.10.2017, zlatá

  Irish Whisky Fatranský sen

  nar. 27.04.2017, zlatý

  Julzar Autumn Sonnet
  nar. 25.10.2014, zlatá

  James Cook Amnis Rhei

  nar. 01.03.2017, zlatý

  Kayleen Amnis Rhei
  nar. 06.03.2017, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Julzar Absolute Ace
  nar. 25.10.2014, zlatý

  Kiss Me Angel Fatranský sen
  nar.
28.06.2017, zlatá

  Keen Touch Fatranský sen
  nar. 13.09.2014, zlatý

  Loves to Love Fatranský sen
  nar. 26.02.2015, zlatá

  Kingly Fatranský sen

  nar. 28.06.2017, zlatý

  Lucy Lou Leawrey
  nar. 10.04.2014, zlatá

  Love Song Fatranský sen
   nar. 26.02.2015, zlatý

  Magic Charm Fatranský sen
  nar. 19.05.2015, zlatá

  Nyitramenti Brother Louie
  nar. 24.02.2009, zlatý

  Maybe Love Fatranský sen
  nar. 16.09.2017, zlatá

  Golden Orient Sun

  of the Windy Lands
  nar. 09.11.2017, zlatý

  Make Up Fatranský sen
  nar. 16.09.2017, zlatá

  Perpetuum Mobile Capriccio
  nar. 21.19.2011, zlatý

  Melina vom Traumland Woblitz-See
  nar. 22.01.2017, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Royal Regent Zelené tuje
  nar. 05.07.2010, zlatý

  Nyitramenti Yangin Sultan
  nar. 08.02.2017, zlatá

  Savignon Sable Zelené tuje
   nar. 15.01.2011, zlatý

  Prince of Sunlight Ready for  

  Arienwen
  nar. 22.03.2016, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Shadow Fatranský sen
  nar. 13.04.2010, zlatý

  Red Caroline Absolute Sweet
 
20.03.2016, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Spungold Fatranský sen
  nar. 13.04.2010, zlatý

  Sexy Sexy Love Fatranský sen
  nar. 11.11.2015. zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Tinky Winky Zelené tuje
  nar. 24.11.2011, zlatý

  Truly A Love Fatranský sen
  nar. 23.02.2016, zlatá

  Tullamore True Zelené tuje
  nar. 24.11.2011, zlatý

  Tulisa Actis Poland
  nar. 21.03.2017, zlatá

  chovnosť 1.triedy

  Up and Wind Fatranský sen

  nar. 03.04.2016, zlatý

  Vega Vitality Zelené tuje
  nar. 05.10.2012, zlatá

 

  Zaubermond Zaboon of Kassiopeia
  nar. 11.02.2008, zlatý

  Wienawa Way Zelené tuje
  nar. 28.04.2014, zlatá

• TRIKOLÓRNI

  Zuckerfee Zea Zelené tuje
  nar. 25.10.2014, zlatá

  Androma Young Rider in the Night
  nar. 12.11.2015, trikolórny

• TRIKOLÓRNE

  Boreas Gibsonova púšť
  nar. 10.09.2014, trikolórny

  Billie Jean Yaless Blue
  nar. 03.03.2017, trikolórna

  chovnosť 1.triedy

 

  Denver Fatranský sen
  nar. 21.03.2016, trikolórny

  Blossom Black Fatranský sen
  nar. 16.04.2013, trikolórna

  Dardanus Gibsonova púšť
  nar. 08.11.2016, trikolórny

  Caffee Baby Fatranský sen
  nar. 10.01.2014, trikolórna

  Damien Black Amnis Rhei

  nar. 03.10.2013, trikolórny

  chovnosť 1.triedy

  Arienwen Celandine in the Sky
  nar. 23.03.2013, trikolórna

  Dasty z Černostudničního Vrchu
  nar. 05.07.2017, trikolórny

  Cute Black Love Fatranský sen
  nar. 10.01.2014, trikolórna

  Inspire Black du Clos de Seawind

  nar. 14.06.2013, trikolórny

  chovnosť 1.triedy

  Darling Black Amnis Rhei
  nar. 03.10.2013, trikolórna

  Unus Pro Multis Zelené tuje

  nar. 01.12.2011, trikolórny

  chovnosť 1.triedy

  Dancing Queen Fatranský sen
  nar. 08.11.2016, trikolórna

  chovnosť 1.triedy

  Tri My Love Fatranský sen
  nar. 3.12.2017, trikolórny

  Dizzy Happy Fatranský sen
  nar. 08.11.2016, trikolórna

  chovnosť 1.triedy

• BLUE - MERLE

  Daffne Black

  Carpathian Paradise Dog
  nar. 02.10.2014, trikolórny

  Bvlgari Yaless Blue

  nar. 03.03.2017, blue - merle

  chovnosť 1.triedy

  Elfí z Černostudničního Vrchu
  nar. 02.07.2018, trikolórny

  Carnoustie´s Record Breaker

  nar. 12.08.2016, blue - merle

  Galatea Gibsonova púšť
  nar. 20.04.2018, trikolórna

  Gaius Gibsonova púšť
  nar. 20.04.2018, blue-merle

  Julzar Desert Rose
  nar. 06.10.2017, trikolórna

  Gleneus Gibsonova púšť
  nar. 20.04.2018, blue-merle

  This Be Love Fatranský sen
  nar. 23.02.2016 trikolórna

  Monsolina Poker Stars
  nar. 25.08.2014, blue-merle

  True Love Fatranský sen
  nar. 3.12.2017, trikolórna

  True Blue Fatranský sen
  nar. 03.12.2017, blue-merle

  Zathee Fatranský sen
  nar. 28.05.2016, trikolórna

  chovnosť 1.triedy

   

  Zeel Am See Fatranský sen
  nar. 28.05.2016, trikolórna

   

  Zuza Top Fatranský sen
  nar. 28.05.2016, trikolórna

   
• BLUE - MERLE

  All I Want is You Yaless Blue
  nar. 11.07.2014, blue - merle

  chovnosť 1.triedy

   
  Amore Mio Fatranský sen
  nar. 12.03.2018 , blue-merle
   

  Dallinaire All That Magic
  nar. 22.12.2012, blue - merle

   

  Diana Gibsonova púšť
  nar. 21.03.2016, blue - merle

   

  Fantaisie D'Amour Baska's Collies
  nar. 5.11.2016, blue-merle

  Monsolana My Blue Valentine
  nar. 05.03.2015, blue - merle

  chovnosť 1.triedy

  Nina Ricci Blue du Clos de Windmire
  nar.27.09.2017, blue - merle

  chovnosť 1.triedy

   

  Top Less Elegantia
  nar. 15.08.2016, blue-merle

 


 

Preštudujte si pravidlá platné pre zverejňovanie a dopĺňanie informácií v tejto sekcii !

 


 

 

ARCHÍV CHOVNÝCH JEDINCOV:

/na základe chovateľského poriadku, chovné sučky staršie ako 8 rokov,

chovné jedince, ktoré nie sú vo vlastníctve členov klubu, uhynuté, sterilizované jedince,

alebo jedince, ktorých majitelia nedodali aktuálne údaje poradcovi chovu prostredníctvom formulára/

 

 

chovné sučky

 

KrYcIE psY

 

 Ailine Pardál z Asuanu

    nar. 25.12.2007, zlatá

Amalie Pure Gold

   nar. 29.01.2008, zlatý

Alexandra Gibsonova púšť
 
nar. 03.07.2012, zlatá

Atan Zlatý Dominance

    nar. 27.07.2008, zlatý

Arline Small Secret
    nar. 02.02.2009, zlatá

Be Beethoven Lago Benea

    nar. 17.01.2008, zlatý

Arienwen Blossom Cherry
   nar. 30.06.2012, zlatá

Bons Carpatian Paradies Dog

   nar. 29.12.2010, blue - merle

April Surprise Ever After
    nar. 01
.04.2007, zlatá

Flying Falcon Hirundo

    nar. 14.08.2008, trikolórny

Atlantis Amnis Rhei
  nar. 01.05.2012, zlatá

I am Special Leawrey

  nar. 06.11.2009, zlatý

 Befandriana pardál z Asuanu
  nar. 28.10.2009, blue - merle
La´Aladin pod Borovú horu

    nar. 03.10.2009, trikolórny

 Begasuka´s Enigma Evangelina
  nar. 28.11.2010, zlatá -
chovnosť 1.triedy

Lynmead Not a Dollar More
    nar. 23.11.2008, zlatý
Brittany Lailapsos
  nar. 25.05.2012, zlatá
  Midnight Moon Ever After
  nar. 21.05.2014, trikolórny
Csóványospataki Máriya-Gold
    nar. 03.01.2007, zlatá
Nelson Pardál z Asuanu
  nar. 26.02.2014, trikolórny
Dallinaire Gift for Julzar
    nar.
14.06.2014, trikolórna

Old Golden Gates Reward for Devotion

    nar. 18.06.2009, trikolórny

Dixie Chick Fatranský sen
    nar. 08.11.2016, trikolórna
Prescott Fatranský sen
    nar. 06.11.2007, zlatý

Dona Gold Fredina Agi

    nar. 21.07.2010, zlatá

Rebel Robespierre Zelené tuje
    nar. 05.07.2010, zlatý
Dumka Różany gaj
   nar. 23.04.2011, blue - merle

Preeminent Line Jason Shaw

    nar. 17.2.2011, trikolórny

Enigma Empress du Clos de Seawind

   nar. 17.07.2009, zlatá

Savoy Solace Zelené tuje
    nar. 15.01.2011, zlatý
Exactly Tri Fantazija
    nar. 01.04.2007, trikolórna

  Soberano Fatranský sen
     nar. 11.11.2015, zlatý

Fatransky Sen Vera Różany gaj
    nar. 01.03.2012, trikolórna
Sultan Saladin Zelené tuje
    nar. 15.01.2011, zlatý
Ginerva Pardál z Asuanu
  nar. 12.06.2011, trikolórna
Touch of Luck from Samhaven
   nar. 22.10.2006, zlatý

Ginger Black du Clos de Seawind
  nar. 03.02.2011, trikolórna - chovnosť 1.tried

Zero Risk Fatranský sen
  nar. 28.5.2016, trikolórny

Grace Kelly Blues du Clos de Seawind
  nar. 05.10.2011, blue - merle - chovnosť 1.triedy

 
Hessy Blue Ko-To-Ra
    nar. 03.08.2008, blue - merle
 

Honey of Gold Shower

    nar. 28.10.2008, zlatá

 
Hot Blue Love of Red-Moon Rising
   nar. 26.11.2013, blue - merle
 
• Just Black Look Fatranský sen
  nar. 12.09.2014, trikolórna
 
Kőakói Black Betty
   nar. 13.10.2010, trikolórna
 
Lucky Charm Ever After
   nar. 15.03.2014, zlatá
 
Marvalan Dream by Night
   nar. 28.3.2011, trikolórna
 
Níla Pardál z Asuanu
    26.02.2014, trikolórna
 
Nobless Fatranský sen
    nar. 07.03.2005, zlatá
 
Nyitramenti X-tra Sweet
    nar. 21.05.2007
, zlatá
 
Nyitramenti Yekaterina Empress
    nar. 31.05.2007
, zlatá
 
Odile Fatranský sen
    nar. 05.01.2007, zlatá
 
Odrey Fatranský sen
    nar. 05.01.2007, zlatá
 
Omega Fatranský sen
    nar.
05.01.2007, zlatá
 
  Perpetuum Mobile Bolero
    nar. 20.11.2008, zlatá
 
 Prince of Sunlight Yum-Yum
    nar. 01.04.2008, zlatá
 
Prou Fatranský sen
    nar. 06.11.2007, zlatá
 
Pussycat Fatranský sen
    nar. 06.11.2007, zlatá
 

Rineweld Zaria The Princess

    nar. 20.03.2007, blue - merle

 
Rouse Fatranský sen
   nar. 26.06.2009, zlatá
 
Rumba Regality Zelené tuje
   nar. 05.07.2010, zlatá
 

 Samantha Sue Zelené tuje
    nar. 15.01.2011, zlatá -  chovnosť 1.triedy

 

Sea Dreamer's La Mer at Amnis Rhei
  
nar. 11.03.2010, zlatá  -  chovnosť 1.triedy

 
Silver Dream Julie Andrews
     nar. 23.3.2009, trikolórna
 
Silver Dream Jennifer Aniston
    nar. 23.3.2009, trikolórna
 
Spirit of the blues Silvello
     nar. 20.04.2007, blue - merle
 
Success Fatranský sen
   nar. 13.04.2010, zlatá
 
Sunlight Fatranský sen
   nar. 13.04.2010, zlatá
 
Touched Fatranský sen
   nar. 09.11.2010, zlatá
 
Thalia Tessy Zelené tuje
    nar.
24.11.2011, zlatá
 
Twiggy Fatranský sen
   nar. 09.11.2010, zlatá
 

Unchained Fatranský sen
   nar. 21.12.2010, zlatá

 
Unique Uncia Zelené tuje
    nar. 01.12.2011, zlatá
 
Vow Loved Fatranský sen
   nar. 14.06.2012, zlatá
 

 

ARCHÍV JEDINCOV NARODENÝCH PRED ROKOM 2005:

 

 

© design by Š.Haško & Dlhosrsté bluemerle kólie - Yaless Blue 2008